CLUB INFORMATIE


Clubnummer: 80000381

Lokaal: Café "De Sportwereld" Kokstraat 91 te 8620 Nieuwpoort. Tel: 058/23.69.61

Lidgeld:

Elke actieve fietser betaalt jaarlijks lidgeld, steunde leden betalen .. euro.

Elk jaar hernieuwen we de inschrijving op het einde van het seizoen voor het nieuwe seizoen samen met de hernieuwing van je clublidmaatschap en eventueel de bestelling van nieuwe kledij.
Bij hernieuwing van de clubkledij wordt er een investeringwaarborg voor de kledij gevraagd = 3 jaar lidgeld (je bent dus meteen lid voor 3 jaar) + een afkoopsom, die je terug krijgt na een nader te bepalen aantal ritten die je in clubverband meerijdt.
(Meer info bij iemand van het bestuur)

Jaarlijks wordt er nog 28 euro aangerekend die je betaalt in het begin van het seizoen, dit is alleen voor de BWB-verzekering waardoor je dan ook automatisch BWB-lid wordt.
Hou die BWB-kaart bij je ! Als je naar een wielerwedstrijd gaat, krijg je bij het vertonen ervan vermindering op de toegangsprijs. Ook bij het eventueel rijden van een brevet ingericht onder BWB-vleugels, betaal je minder.

Clubgeschiedenis

Ontstaan op 13 oktober 1971, onder impuls van Jacky Provost en samen met André Poley Lucien Vanelverdinghe, Jacky Beirnaert en Raymond Verhaeghe. Jacky Provost werd meteen de eerste voorzitter en werd respectievelijk opgevolgd door Julien Depuydt, Robert Vandamme en huidige voorzitter Marnix Degrande.

Huidig ledenaantal : ?

Ledenaantal vorige seizoenen:

2002: 49 / 2003: 64 / 2004: 72 / 2005: 75 / 2006: 73 / 2007: 81 / 2008: 80 / 2009: 62 / 2010: 66

Wat mag wel en niet als fietser? :

De wielertoeristen bevinden zich momenteel in het oog van de storm. Onwetendheid bij zowel de fietsers als de andere weggebruikers liggen vaak aan de basis van misverstanden en wrevel. Hier een beetje licht in de duisternis.
info reglementen
Lang niet elke automobilist weet dat groepen van meer dan 15 fietsers ook op de gewone rijweg mogen rijden. (foto golazo)
Vooral groepjes renners die tegen hoge snelheid op gewone wegen of jaagpaden trainen, worden geviseerd. Die slechte reputatie straalt echter ook af op de gewone wielertoerist. Met wat gezond verstand en wederzijds begrip en respect is nochtans veel te verhelpen. 

Ook hier ligt onwetendheid vaak aan de basis van misverstanden en wrevel. Lang niet elke automobilist weet bijvoorbeeld dat groepen van meer dan 15 fietsers niet alleen op het fietspad maar ook op de gewone rijweg mogen rijden. 

Voor racefietsen en mountainbikes gelden inderdaad uitzonderingen in de wegcode. Net zoals alle fietsen moeten ze uitgerust zijn met een bel, maar bij gebruik overdag hebben ze geen reflectoren of lichten nodig, tenzij er een spatbord is aangebracht. Dat betekent echter niet dat ze zich niet aan de andere regels moeten houden. 

Hieronder vind je een korte opsomming, de uitgebreide uitleg vind je in de Cyclo Sprintvan juni: